Table of Contents

Johdanto: Suomi muuttuu kun Suomeen muutetaan / Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä. I: Muuttoliikkeet ja niiden hallinta. Kansainväliset muuttoliikkeet ja Suomi / Tuomas Martikainen, Matti Saari & Jouni Korkiasaari. Muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien aseman oikeudellinen sääntely / Timo Makkonen & Eero Koskenniemi. Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka / Pasi Saukkonen. II: Perheet, asuminen ja hyvinvointi. Maahanmuutto perheilmiönä / Minna Säävälä. Maahanmuuttajien asuminen ja alueellinen sijoittuminen / Jarkko Rasinkangas. Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa / Maili Malin & Merja Anis. III: Kieli, koulutus ja työ. Kielikysymykset muuttoliikkeessä / Sirkku Latomaa, Sari Pöyhönen, Minna Suni & Mirja Tarnanen. Maahanmuuttajien lapset ja koulutus / Marianne Teräs & Elina Kilpi-Jakonen. Muuttoliikkeet, työmarkkinat ja julkinen talous / Matti Sarvimäki. Maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään / Annika Forsander. IV. Osallisuus, yhteisöt ja media. Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuuttajien akkulturaatio / Tuuli Anna Mähönen & Inga Jasinskaja-Lahti. Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen / Marjukka Weide & Pasi Saukkonen. Muuttoliike ja kansalaisyhteiskunta / Miikka Pyykkönen & Tuomas Martikainen. Maahanmuuttajat mediamaisemassa / Karina Horsti.