Table of Contents

Charting of parr production areas suitable for salmon and trout in the main channel and tributaries of the Mustionjoki river, and assessment of parr production. Kartläggning av lämpliga yngelproduktionsområden för lax och öring i Svartåns huvudfåra och sidobäckar samt uppskattning av yngelproduktionen.