Table of Contents

Alkusanat - Muotoiluajattelusta / Oll-Pekka Heinonen. Johdanto - Nyt on muotoiluajattelun aika / Satu Miettinen. Muotoilu innovaatiotoiminnassa / Katri Lehtonen ja Petri Lehto. Muotoiluajattelua vai muotoilutoimintaa? / Mirja Kälviäinen. Trumpettijoutsen - Johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa / Anne Stenroos. Design Roi - Mitattavaa muotoilua / Antti Pitkänen ja Anne Veinola. Muotoillen matkaan arvonluomisen maailmaan / Jokke Eijala ja Anne Luoto. Muotoiluajattelu muutosjohtamisen työkaluna julkisten palvelujen uudistamisessa / Tuula Jäppinen ja Jussi Sorsimo. World design capital: Helsinki / Ilona Törmikoski. Pääkaupunkiseudulla muotoilu ohjaa julkisten palvelujen kehittämistä asiakaslähtöiseksi / Anu Mänttäri. Elinkeinoelämää hyödyntävä design Lahti / Riikka Salokannel. Lahden malli ammattikorkeakoulukentässä: yritysyhteistyötä ja uusia oppimisympäristöjä / Ari Känkänen ja Sami Makkula. Muotoilu pk-yritysten kilpailuetuna ja alueellisen muotoilutoiminnan malli / Raisa Leinonen. Muotoilun asiantuntijuus ja sen kehittäminen pienissä yrityksissä, case Lappi / Piia Rytilahti. Arktisesta muotoilusta kansainvälinen kilpailuetu / Satu Miettinen ja Päivi Tahkokallio. Muotoiluajattelu x 5: teesit kansainvälisestä liiketoiminnasta / Mikko Koria. Muotoiluajattelu kansainvälisenä kilpailukykytekijänä / Eero Miettinen. Muotoiluajattelua Berliinissä / Päivi Tahkokallio. Miljoona muotoiluajattelijaa - case Shanghai / Yrjö Sotamaa. Finndex - ”Compete locally, co-operate globally” kokemuksia suomalaisen muotoilun vientiyhteistyöstä / Kristian Keinänen.