Table of Contents

1. Teknotieteen, sukupuolen ja materiaalisuuden muunnelmat / Sari Irni, Mianna Meskus & Venla Oikkonen..
OSA I: ELÄMÄ JA KUOLEMA.
2. Hedelmöityshoidot ruumiillisena kokemuksena / Mianna Meskus..
3. Raskaus, biologia ja äidillinen osaaminen / Riikka Homanen..
4. HIV-lääkitys ja elämän suhteellisuus / Elina Oinas..
OSA II: RAJAT JA EROT.
5. Hormonit, ruumiillisuus ja politiikka / Sari Irni..
6. Sydänsairaudet ja materian aktiivisuus / Marja-Liisa Honkasalo..
7. Vammaisuuden haluaminen ja kulttuuriset normit / Elina Vaahtera & Emmi Vähäpassi..
8. Rotu etnisten suhteiden tutkimuksessa / Niina Vuolajärvi..
OSA III: PAIKKA JA LIIKE.
9. Syömisen politiikka arjessa / Marja Vehviläinen..
10. Geneettiset alkuperätestit ja juurien etsintä / Venla Oikkonen..
11. Hormonaalisesti vaikuttavat ympäristökemikaalit ja kestävyyden etiikka / Nina Honkela & Sari Irni..
12. Taide, tekniikka ja radikaali prosessiajattelu / Katve-Kaisa Kontturi..
Epilogi: käsitteiden kääntämisestä / Sari Irni, Mianna Meskin & Venla Oikkonen. Elämän ja sen osa-alueiden muokkaaminen teknologian keinoin on herättänyt sekä innostusta että huolta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat ja ylikansallinen lääketeollisuus ovat vaikuttaneet poliittisiin hankkeisiin ja arjen kokemuksiin kaikkialla maailmassa. Muokattu elämä -teoksella sukupuolentutkijat virittävät tärkeää keskustelua luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille. He tarjoavat tarkkanäköisen ja ajankohtaisen katsauksen bio- ja lääketieteellisen tutkimuksen vaikutuksista kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Kirjan luvut käsittelevät päivänpolttavia kysymyksiä, kuten sukupuolihormoneja, geenitestejä, ympäristömyrkkyjä, HIV-lääkitystä, lähiruokaa, lapsettomuutta, vammaisuutta ja rasismia. Sen kirjoittajat väittävät, että oletukset sukupuolesta muokkaavat olennaisesti bio- ja lääketieteellisiä ilmiöitä ja että nämä ilmiöt ovat vahvasti poliittisia. Kirja pureutuu käynnissä oleviin kiistoihin luonnontieteiden ja ihmistieteiden tutkimustulosten yhteiskunnallisesta painoarvosta. Kirja sopii korkeakoulujen oppikirjaksi, mutta puhuttelee taatusti myös tieteen ja teknologian vaikutuksista kiinnostunutta laajaa yleisöä.