Table of Contents

Monipaikkainen tuki- ja liikuntaelinkipu nuoruudessa : esiintyvyys, riskitekijät ja seuraukset.