Table of Contents

I: Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista / Simo Tuppurainen. II: Toimenpide-ehdotukset / Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.