Table of Contents

Muhamed, Jumala saadik ja Paulus, Kristuse saadik : kutsumus- ja ilmutuslooliste ettekujutuste võrdlus toetudes islami-ja piiblitraditsioonile.