Table of Contents

Rekisteritutkimus uusien skitsofreniapotilaiden kuolleisuudesta, työkyvyttömyydestä, sairaalahoidosta ja lääkehoidosta Suomessa.