Table of Contents

Ympäristötutkimuksen monitieteisyys.
Ympäristötutkimus - monta tiedettä, monta monitieteisyyttä / Karoliina Lummaa, Timo Vuorisalo, Mia Rönkä.
2. Eri alojen luontokäsityksiä.
Johdanto / Timo Vuorisalo.
Geologia / Veli-Pekka Salonen.
Maantiede / Risto Kalliola.
Biologia / Timo Vuorisalo.
Psykologia / Katja Valli.
Taloustiede / Juha Hiedanpää.
Oikeustiede / Kari Kuusiniemi.
Uskontotiede / Matti Kamppinen.
Kielitiede / Kaisa Häkkinen.
Kirjallisuudentutkimus / Toni Lahtinen.
Elokuvantutkimus / Pasi Väliaho.
Matkailututkimus / Outi Rantala.
Luontokäsitysten tarkastelun ongelmia / Ville Lähde.
3. Mikä on ympäristöongelma?.
Johdanto / Mia Rönkä.
Ympäristöongelman käsitteen historiaa / Simo Laakkonen, Timo Vuorisalo.
Miten ympäristömuutos aiheutetaan ja koetaan ongelmaksi? / Risto Willamo.
Kulttuuriperintö eli inhimillinen jalanjälki esteettiseltä kannalta tarkasteltuna / Yrjö Sepänmaa.
Ympäristöongelma filosofisena ongelmana / Markku Oksanen.
Kaunokirjallisuuden ympäristöongelmat / Karoliina Lummaa.
4. Monen tieteen ympäristö.
Johdanto / Karoliina Lummaa.
Uutta ja vanhaa - arkeologian näkökulmia monitieteiseen ympäristötutkimukseen / Jussi-Pekka Taavitsainen.
Kirjallisen maantieteen monitieteellinen identiteetti / Juha Ridanpää.
Biodiversiteetin suojeluun tarvitaan monitieteistä tietoa / Heikki Toivonen.
Monitieteisyys ja integroivat käsitteet ympäristösosiologian näkökulmasta / Pekka Jokinen.
Kestävän kehityksen yhteiskuntapolitiikka / Ilmo Massa.
Kestävä kehitys ja monitieteinen tutkimus / Jukka Käyhkö.
5. Monitieteinen tulevaisuus?.
Monitieteisyyden ongelmat ja mahdollisuudet ympäristötutkimuksessa / Karoliina Lummaa, Timo Vuorisalo & Mia Rönkä.