Table of Contents

Tiivistelmä: Epilepsian molekylaariset mekanismit: urokinaasi-tyyppisen plasminogeeniaktivaattorin ja sen reseptorin ilmentyminen ja toiminta epileptogeneesin aikana.