Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Modifioitu poly-ε-kaprolaktoni ja polylaktidi kontrolloidussa ja johdennetussa lääkeannostelussa.