Table of Contents

Tiivistelmä: Maanpinnalle saapuvan UV-säteilyn mallintaminen käyttäen satelliittimittauksia.