Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Asuinrakennusten kosteusvauriot ja niiden mallinnettu yhteys terveyteen.