Table of Contents

Kotona asuvien iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden liikkumiskykyä selittävät tekijät sekä liikkumiskyvyn kuntoutus murtuman jälkeen.