Table of Contents

Iäkkäiden henkilöiden kipujen yhteys liikkumiskykyyn ja tasapainon hallintaan sekä laaja-alaisen geriatrisen intervention vaikutukset liikkumiskykyyn.