Käypä hoito

> Käypähoito lääkäreille
> Käypähoito potilaille:

Duodecimin ja erikoislääkäri-järjestöjen käypä hoito -hoitosuositukset ovat suosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua.