Table of Contents

1. Johdanto.
2. Julkisen palvelun motivaatio ja sitä lähellä olevat käsitteet.
3. Julkisen palvelun motivaation empiirisen tutkimuksen taustalla olevia teorioita.
4. Julkisen palvelun motivaation mittaaminen ja evidenssi.
5. Julkisen palvelun motivaatiota edeltävät tekijät.
6. Hakeutuminen, valikoituminen, pysyminen ja sosialisaatio julkisella sektorilla.
7. Ulkoiset kannustimet, hyvinvointivaltio ja julkisen palvelun motivaatio.
8. Erot sektorien, alojen ja ammattien välillä.
9. Kansainväliset vertailut.
10. Vaikutukset tuottavuuteen.
11. Vaikutukset työhyvinvointiin, sitoutumiseen organisaatioon ja irtisanoutumisiin.
12. Julkisten palvelujen työntekijöiden kannustinjärjestelmät.
13. Lopuksi. Tiivistelmä suomeksi.