Table of Contents

Abstract (s. 57): Kyoto and beyond : issues and options in the global response to climate change. Sammandrag (s. 56): Kyoto och därefter? : framtida utmaningar och alternativ i den internationella klimatpolitiken. Tiivistelmä (s. 55).