Table of Contents

Sammandrag (s. 5): Från teori till fungerande praxis : miniintervention blir etablerad praxis på hälsovårdscentalerna och inom företagshälsovården. Summary (s. 7): From theory to practice : integration of a brief intervention in to health centre work and occupational health care. Tiivistelmä (s. 3).