Table of Contents

Johdanto / Jari-Erik Nurmi ja Katariina Salmela-Aro..
OSA I Näkökulmia motivaatiotieteeseen.
Henkilökohtaisten tavoitteiden geneettinen perusta / Sanna Read..
Henkilökohtaiset tavoitteet, hyvinvointi ja elämänkulku / Katariina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi..
Henkilökohtaisten tavoitteiden menetelmä - motivaation mittaaminen / Katariina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi..
Itsemääräämisteoria / Kati Vasalampi..
Odotusarvoteoria - odotusten ja arvostusten vaikutus oppimismotivaatioon / Jaana Viljaranta..
Tavoiteorientaatiot, oppiminen ja hyvinvointi / Heta Tuominen, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Tapola ja Markku Niemivirta..
OSA II Motivaatio työskennellä.
Itsemääräämisteoria ja psykologiset perustarpeet työssä / Frank Martela, Iida Mäkikallio ja Villiam Virkkunen..
Työn imu - energiaa ja innostusta työstä / Jari Hakanen. Henkilökohtaiset työtavoitteet ja hyvinvointi / Katriina Hyvönen ja Taru Feldt..
Digitalisoituvan työelämän liikevoimat / Matti Vartiainen..
Tavoitteellisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen työuralla - muutoksiin valmistautuminen / Jukka Vuori..
OSA III Motivaatio liikkua ja voida hyvin.
Tunne- ja vuorovaikutusoppiminen yhteenkuuluvuudentunteen ja motivaation edistäjänä / Taru Lintunen..
Suoritusmotivaatio urheilussa / Jarmo Liukkonen ja Timo Jaakkola..
Miten motivoida kohti hyvinvointia? Käyttäytymismuutosinterventiot terveyden edistämiseksi / Nelli Hankonen..
Intohimo / Kirsi Sjöblom..
Arvotyöskentely ja motivaatio muutokseen / Päivi Lappalainen ja Raimo Lappalainen..
Yhteenvetoa ja pohdintaa / Katariina Salmela-Aro ja Jari-Erik Nurmi.