Table of Contents

Abstract. Populärvetenskaplig sammanfattning.