Table of Contents

Abstract (s. 283): Forest protection in southern Finland and Ostrobothnia. Sammandrag (s. 282): Behovet av skogsskydd i Södra Finland och Österbotten : behovet av skogsskydd i Södra Finland och Österbotten-arbetsgruppens betänkande.