Table of Contents

Abstract: A method for calculating nitrogen, phosphorus and sediment load from forest catchments. Sammandrag: Metod för beräkning av den belastningen av kväve, fosfor och fasta partiklar från skogsbruksmark. Tiivistelmä.