Table of Contents

Abstract in Finnish: Menetelmällisiä näkökulmia rekisteriperusteiseen terveydenhuoltojärjestelmän vaikuttavuuden arviointiin : lonkkamurtumien seurantajärjestelmän kehittäminen Suomessa. Abstract in Swedish: Metodologiska perspektiv på registerbaserad utvärdering av effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystem : utveckling av ett system för uppföljning av höftfrakturer i Finland.