Table of Contents

Lämpökuvauksen käyttö terveillä ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen yhteydessä: metodologinen näkökulma.