Table of Contents

Metabolinen oireyhtymä nuorilla aikuisilla - esiintyvyys, lapsuusiän ennustekijät ja yhteys varhaisiin valtimomuutoksiin.