Table of Contents

Guidelines for surveying the distribution and reproduction areas of the commercially unexploited fish in the coastal area. Metodikanvisning för kartering av kustens kommersiellt outnyttjade fiskarters föröknings- och förekomstområden.