Table of Contents

1. Ihmisen suhde työhön..
2. Esimiehen ja alaisen tehtävät, vastuut ja oikeudet..
3. Toimiva työyhteisö ja yhteistyö..
4. Työyhteisön tyypilliset ongelmatilanteet..
5. Muutosten ja epävarmuuden hallinta.