Medic on kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, joka on perustettu vuonna 1978. Medic-viitetietokantaa tuottaa Helsingin yliopiston kirjasto. Medic sisältää yli 120 000 viitettä ja vuodessa tietokantaan tallennetaan noin 3000 viitettä lisää.

Mediciin tallennetaan tietoa terveystieteellisistä julkaisuista. Lääke-, hammaslääke- ja hoitotieteellisten julkaisujen lisäksi tietokantaan tallennetaan sellaista biotieteellistä kirjallisuutta, jolla on yhteyttä lääketieteeseen. Lisäksi Mediciin voidaan tallentaa muidenkin alojen julkaisuja, mikäli ne katsotaan aiheeltaan Mediciin sopiviksi. Aineiston valinnassa on yleissääntönä, että Mediciin tallennetaan kielestä riippumatta Suomessa ilmestyneitä julkaisuja. 


Aineistotyypit

Mediciin tallennetaan:

Artikkeleita

Artikkeleita valitaan tieteellisistä lehdistä sekä ammattilehdistä.  Artikkeleita tallennetaan noin 40 lehdestä. Aktiivisten lehtien luettelo on saatavilla Medicin lehtihaku-toiminnon avulla. Lehtien kaikkien artikkeleiden tietoja ei tallenneta tietokantaan.
Valinnassa käytetään seuraavanlaisia periaatteita:

1. Tieteelliset alkuperäisartikkelit, katsausartikkelit, tapausselostukset ja elämänkerrat tallennetaan.

2. Ammatilliset artikkelit, projektiselostukset, pääkirjoitukset, kirjeet, haastattelut tallennetaan harkinnan mukaan.

3. Kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden tiivistelmiä ei tallenneta.


Kirjoja

Väitöskirjoja ja muita opinnäytetöitä

Tutkimuslaitosten ja virastojen raportteja 

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia luetteloitavaksi aineistoksi:  terkko-tietopalvelu [ ät ] helsinki.fi 

 

Tallennettavat tiedot

Viitteisiin tallennetaan

  • julkaisun ilmestymistiedot
  • englanninkieliset MeSH-asiasanat
  • suomenkieliset FinMeSH-asiasanat
  • mahdolliset huomautukset
  • mahdolliset vapaat asiasanat
  • julkaisutyyppi
  • kokotekstilinkki, mikäli aineisto on saatavilla elektronisessa muodossa.


Sisällönkuvailu

Medical Subject Headings -asiasanat

Julkaisujen sisältö kuvaillaan Medic-tietokannassa Medical Subject Headings- eli MeSH-asiasanoilla ja niiden suomenkielisillä vastineilla eli FinMeSH-asiasanoilla. MeSH-asiasanastoa tuottaa yhdysvaltalainen National LIbrary of Medicine ja FinMeSH-sanastoa on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Nykyisin FinMeSH-sanastoa ylläpitää Helsingin yliopiston kirjasto. Sanastoja päivitetään vuosittain ja ne on integroitu Medic-tietokannan käyttöliittymään. 

Vapaat asiasanat 

Vapaa asiasana -kenttään lisätään harkinnan mukaan tiedonhaun kannalta oleellisia termejä. Mikäli lisättäville termeille on YSO-vastineita, noudatetaan suomenkielisten termien kirjoitusasussa Yleisen suomalaisen ontologian mukaista kirjoitusasuaMedic-käyttäjäsopimukset

Organisaatiot voivat hankkia Mediciin organisaatiolisenssin. Käyttöoikeuksien vuosihinta määräytyy yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja tutkimuslaitoksille käyttäjämäärän mukaan ja yleisille kirjastoille asukasluvun mukaan. Medic-käyttölisenssin voi hankkia myös FinELib-konsortion kautta.

IP-tarkistukseen perustuva käyttöoikeus on rajoittamaton. Tunnus ja salasana -käyttöoikeus (Ryhmätunnus max. 10 käyttäjälle) sopii pienille organisaatioille. Yksityishenkilö voi lunastaa omaan käyttöönsä henkilökohtaisen tunnuksen.

Lisätietoa Medic-tietokannasta: terkko-tunnus [ät] helsinki.fi

Popular New
Helsingin yliopiston Medic-etäkäyttölinkki Opas

Questions, problems? / Kysymyksiä, ongelmia?

Terkko's Information Service email: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, phone: 02941 26628

Terkon tietopalvelu sähköposti: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, puh. 02941 26628[fi] Kotimainen terveystieteiden viitetietokanta. Sisältää viitteitä noin 40 suomalaisesta lääke- ja hoitotieteellisestä lehdestä, väitöskirjoista, opinnäytteistä, kokousjulkaisuista, kirjoista sekä tutkimuslaitosten raporteista. Tietokantaa tuottaa Helsingin yliopiston kirjasto.

[en] The Finnish medical bibliographic database. Medic provides references to articles from about 40 medical journals as well as monographs, reports of universities and research institutions, meeting proceedings and academic dissertations. Medic is produced by Helsinki University Library.