Table of Contents

Johdanto.
Tunteet ja persoona politiikassa ja aktivismissa.
Poliittinen mediakulttuuri ja osallistumiskokemus.
Journalistinen ja sosiaalinen media julkisuuden areenoina.
Julkisen osallistumisen seuraukset.
Kokemuksellisuus mediateksteissä : kerjäläiskysymys.
Päätelmät.