Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Immunomoduloivan hoidon biologisen vasteen mittaaminen aaltomaisessa multippeliskleroosissa käyttäen MxA-proteiinimääritystä.