Table of Contents

Sammandarg (presentationsblad): Verksamhetsplan för Masto-projektet 2008-2011: projektet för att förebygga depression och minska arbetsoförmåga som beror på depression. Summary (documentation page): Action plan for the Masto project 2008-2011: project to prevent depression and reduce depression-induced disability. Tiivistelmä (kuvailulehti).