Table of Contents

I. Hyvä tapa markkinoinnissa. 1. Markkinoinnin eettisyys.
2. Mainonnan eettinen neuvosto (MEN).
3. Syrjintä.
4. Väkivalta, pelottavuus ja turvallisuus.
5. Yksityisyys.
6. Lapset.
7. Uskonto.
8. Henkilön kuva tai nimi.
9. Ei-kaupallinen mainonta.
II. Markkinoinnin uudet muodot. 1. Blogi.
2. Selainkäyttöön perustuva mainonta.
3. Facebook-markkinointi.
4. Kaverilta kaverille -toiminto.
5. Tuotesijoittelu.
6. Advertoriaali.
7. Hakusanamainonta.
8. Banneri.
9. Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi.
10. Natiivimarkkinointi ja sponsorointi.
III. Toimialakohtaisia säännöksiä. 1. Lääkkeet.
2. Alkoholi.
3. Tupakka.
4. Kosmetiikka.
5. Autot.
IV. Markkinoinnin valvontajärjestelmä. 1. Markkinaoikeus.
2. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta (LTL).
3. Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja tarkastusvaliokunnat.
4. Julkisen sanan neuvosto.
5. Vakuutuslautakunta.
6. Panimoalan ennakkotarkastustoimikunta.
7. Markkinatutkimusalan eettinen neuvosto.
8. Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta.
V. Kokoavia havaintoja.
VI. Summary. Kirja käsittelee markkinoinnin hyvää tapaa. Teoksessa kerrotaan, millä perusteella mainoksia arvioidaan ja mitä tulisi ottaa huomioon, kun mainosta suunnitellaan. Teoksessa käsitellään muun muassa lapsille sopimatonta markkinointia, syrjiviä mainoksia ja väkivallan kuvaamista mainoksissa. Kirjassa on runsaasti oikeustapauksia. Kaikki mainonnan eettisen neuvoston olennaiset oikeustapaukset ovat kuvineen tässä teoksessa. Kirjassa käsitellään myös tiettyjen yksittäisten toimialojen (lääkkeet, alkoholi, tupakka, kosmetiikka ja autot) markkinointisäännöksiä sekä oikeuskäytäntöä. Lisäksi kirjassa kuvataan markkinoinnin valvontajärjestelmät eri toimialoilla ja kerrotaan muuttuneen mediaympäristön mukanaan tuomista uusista markkinointimahdollisuuksista. Jokaisen luvun lopussa on oppimista tehostava tiivistelmä olennaisista asioista.