Table of Contents

Inledning.
Grunden för mark- och grundvattenskydd.
Tidiga stadganden om skydd av mark och grundvatten.
Rättssäkerhet och markföroreningsansvar.
Retroaktiv verkan och allmänna läror.
Förutsättningarna för retroaktivt återställandeansvar.
Mellanbokslut.
Skälighet och jämkning av ansvaret.
Avslutande teser om markföroreningsansvaret.