Table of Contents

Effects of a possible oil spill on fish and fisheries of the Baltic Sea. Effekterna av en eventuell oljeolycka på fiskarna och fiskerihushållningen i Östersjön.