Table of Contents

Maatilayrittäjä ja verotus.
Maatalousverotus.
Metsäverotus.
Maaseutuelinkeinojen verotus.
Maa-aineksen myynti.
Verotusyhtymä, kuolinpesä ja yhteisetuus.
Maatilan yhtiöittäminen.
Henkilöverotus.
Myyntivoittoverotus.
Kiinteistöverotus.
Perhe ja perintö.
Perintö- ja lahjaverotus.
Sukupolvenvaihdos.
Verotusmenettely.
Arvonlisäverotus.
Varainsiirtoverotus.
Verosuunnittelu.