Table of Contents

Measuring biodiversity in agricultural areas - environmental fallows, traditional biotopes and farm-level estimates. Mätning av gårdars naturvärden - naturvårdsåkrar, specialstödområden och gårdshelheter.