Table of Contents

Sammandrag: Promemoria av arbetsgruppen för utredning av möjligheterna att utveckla avbytarservicen för lantbrukare. Summary: Memorandum of the working group to examine the development possibilities of farmers' relief services. Tiivistelmä.