Table of Contents

Abstract: Local dynamics of agri-environmental policy. Sammandrag: Lokala tillämpningar av jordbrukets miljöstöd.