Table of Contents

Environmental impacts of agri-environmental support scheme in 1995-1999. Förverkligandet och åtgärder för jordbrukets miljöstöd och verkningar på belastning av vattendrag under åren 1995-1999.