Table of Contents

Kontrol av belatningen på vattendrag från jordbruket : uppföljning, modeller och kostnadseffektiva åtgärder i åtgärdsprogrammen för vattenvården. Managing the agricultural load on water bodies : monitoring, models and cost-effective measures in river basin management programmes.