Table of Contents

Abstract: Soil quality on-farm assessment : a review. Sammanfattning: Uppskattning av markens kvalitet utförd på fältet : en litteraturöversikt.