Table of Contents

Invandrare i det finländska skolsystemet : tillgänglighet till utbildning och stödet under utbildningens gång. Learners with immigrant backgrounds within the Finnish education system : evaluation on the access to education and the support during studies.