Table of Contents

Immigrant labour in rural businesses - corporate social responsibility approach. Invandrare som arbetskraft i företag på landsbygden - ur företags samhällsansvarets synvinkel.