Table of Contents

Marktäktområdenas nuläge och iståndsättningsbehov i grundvattenområden : Egentliga Finland, Raumoregionen och norra Satakunda.