Table of Contents

Assessment of the financial value of the health and well-being benefits of natural environments. Ekonomisk värdering av verkningarna av naturmiljön på hälsa och välmående.