Table of Contents

Planering av naturenliga omloppskanaler i ett byggt vattendrag - återinföring av laxen till Ule älv. Planning of nature-like bypass channels in a constructed river - Bringing salmon back to River Oulujoki.