Table of Contents

Bergsområden i Norra Karelen som är värdefulla för natur- och landskapsvården. Rocky areas valuable in terms of nature and landscape conservation in North Karelia.