Table of Contents

I LUKIVAIKEUDET.
1 Johdanto lukivaikeuteen / Leila Kairaluoma & Marjatta Takala..
2 Lukemaan oppimisen vaikeudet, niiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy / Heikki Lyytinen, Kenneth Eklund, Miia Ronimus & Paula Lyytinen..
3 Heikosti lukevat suomalaislapset ja nuoret. Mitä heistä tiedetään kansainvälisten arviointitutkimusten perusteella? / Sari Sulkunen..
4 Lukivaikeuden tausta eri kielissä ja vaikeudet suomalaisilla lukijoilla / Elisabet Service & Marja Laasonen..
II LUKIOPETUS.
5 Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen ja opettaminen / Ritva Ketonen..
6 Lukiopetus Suomessa ja muualla maailmassa / Leena Holopainen..
7 Luetun ymmärtäminen ja sen tukeminen strategiaopetuksella / Marjatta Takala..
8 Oppimateriaalien ja lukiapuvälineiden saavutettavuus / Marja-Sisko Paloneva & Juho-Pekka Mäkipää..
III ELÄMINEN LUKIVAIKEUDEN KANSSA.
9 Nuorten lukivaikeudet ja opiskelun tuki / Leila Kairaluoma & Seija Tuovila.
10 Lukivaikeuden huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa / Liisa Vesterinen & Marjatta Takala..
11 Lukivaikeus aikuisuudessa ja tuen muodot / Johanna Korkeamäki..
12 Lukivaikeus ja hyvinvointi / Minna Torppa, Pauliina Parhiala, Kati Vasalampi, Anna-Maija Poikkeus & Tuija Aro..
13 Kirjainten viidakko. Elämää lukivaikeuksien kanssa / Mari Lantto..
14 Lukivaikeuden kanssa eteenpäin / Marjatta Takala & Leila Kairaluoma. Koulun alkutaipaleella lapset saattavat tuskailla lukemisen kanssa: kirjaimet eivät muistu mieleen, äänteet eivät yhdisty ja tavut tuntuvat törmäilevän toisiinsa. Tämä voi olla tavanomaista lukutaidon oppimiseen liittyvää työläyttä – tai sitten pulmat ennakoivat lukivaikeutta. Lukemisvaikeudet vaikuttavat myös monen nuoren ja aikuisen elämään. Ilman sujuvaa lukutaitoa voi olla hankala selvitä lukemista vaativista arkisista tilanteista. Noin joka kymmenennen suomalaislapsen ja -nuoren lukutaito on riittämätön. Jotta lukemiseen voidaan tarjota tukea, lukivaikeus pitää tunnistaa ja arvioida luotettavin testein. Ennen kaikkea on osattava auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia selviämään lukivaikeuden kanssa. Lukivaikeudesta lukitukeen tarjoaa tutkittua tietoa lukivaikeudesta ja käytännönläheistä opastusta siihen, miten ohjata ja tukea lasta, nuorta ja aikuista lukivaikeudessa. Kirjan kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja muut lukutaidon parissa työskentelevät.