Table of Contents

Esipuhe : M. A. Castrénin mytologialuennot vuonna 2016 / Kalevalaseuran Castrén-piiri, Seppo Knuuttila, Joonas Ahola, Karina Lukin, Elina Lampela, Ulla Piela. Matthias Alexander Castrénin suomalaisen mytologian taustoja / Joonas Ahola ja Karina Lukin. Johdanto.
Castrénin lyhyt elämäkerta.
Suomalaisen mytologian luentojen rakenne.
Mytologialuentojen keskusteluympäristö ja lähdeaineistot.
Mytologialuentojen ajatusmaailman taustoja.
Castrénin mytologialuentojen perintö.
Huomautuksia tästä toimituksesta. Luentoja suomalaisesta mytologiasta / Matthias Aleksanteri Castrén. Johdanto.
I Jumalat ; 1. Ilman jumaluudet ; a) Jumala ; b) Ukko ; c) Päivä, Kuu, Otava, Tähti ja muita ilman jumaluuksia ; 2. Veden jumaluudet ; 3. Maan jumaluudet ; 4. Maanalaiset jumaluudet.
II Erityisiä henkiolentojen lajeja.
III Jumalkuvat ja pyhät luonnonkohteet.
IV Sankarit. Matthias Alexander Castrenin (1813-1852) Luentoja suomalaisesta mytologiasta on avainteos suomalaisen mytologian tutkimuksen historiassa. Teos ilmestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi käännettynä. M. A. Castren tunnetaan siperialaisten kansojen parissa työskennelleenä kielitieteilijänä ja tutkimusmatkailijana, mutta hän oli erityisen kiinnostunut suomalaisuudesta. Luentoja suomalaisesta mytologiasta pohjautuu vahvasti Castrénin omiin kenttätyökokemuksiin. Castrenin mytologialuennot ovat tärkeä osa suomalaisen uskontotieteen, kielitieteen ja etnologian historiaa. Yleistajuinen ja elävästi kirjoitettu teos avaa kiinnostavan näkökulman mytologiantutkimuksen pioneerivaiheisiin, ja se soveltuu sekä tutkijoiden että muiden aiheesta kiinnostuneiden käyttöön. Matthias Alexander Castrenin (1813-1852) Luentoja suomalaisesta mytologiasta on avainteos suomalaisen mytologian tutkimuksen historiassa. Teos ilmestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi käännettynä. M. A. Castren tunnetaan siperialaisten kansojen parissa työskennelleenä kielitieteilijänä ja tutkimusmatkailijana, mutta hän oli erityisen kiinnostunut suomalaisuudesta. Luentoja suomalaisesta mytologiasta pohjautuu vahvasti Castrénin omiin kenttätyökokemuksiin. Castrenin mytologialuennot ovat tärkeä osa suomalaisen uskontotieteen, kielitieteen ja etnologian historiaa. Yleistajuinen ja elävästi kirjoitettu teos avaa kiinnostavan näkökulman mytologiantutkimuksen pioneerivaiheisiin, ja se soveltuu sekä tutkijoiden että muiden aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.